vrijdag 19 september 2014

Ipads en apps bij Tiener College

Bij Tiener College werken leerlingen met een Ipad. Ze maken gebruik van digitale boeken van Thieme Schooltas en verschillende apps. Tiener College is een innovatief programma voor leerlingen van 10-14 jaar. Het programma onderscheidt zich onder meer door het werken met een Persoonlijk leerplan (PLP) en onderzoeksvragen van leerlingen. De Ipad past goed in die onderdelen van persoonlijk leren.


Ipad
De Ipad is een personal device. De kracht van de Ipad is de directheid, de handzaamheid en de combinatie van functies. Leerlingen kunnen snel informatie vinden, foto's maken en direct gebruiken en gemakkelijk tekst schrijven en ontwerpen. Het werken op het scherm vergemakkelijkt het handelen bijzonder. De inrichting kan de leerling gemakkelijk naar zijn hand zetten (en snel wijzigen als het nodig is). Het enorme gemak waarmee de Ipad leerlingen laat consumeren en produceren vraagt ook een kritische houding, beperking en ordening. De leerling moet ook op andere manieren dan op de Ipad bronnen kunnen gebruiken, kunnen ontwerpen en maken en kunnen schrijven. De leerling moet kritisch inhoud en ontwerp blijven toetsen. Het ziet er met de Ipad al snel mooi uit. De leerling moet zorgen dat hij het overzicht houdt en weten: waar gebruik ik welke app voor en waar is welk materiaal opgeslagen?

Digitale boeken
Tiener College heeft gekozen voor Schooltas van Thieme. Dit is een platform waarbinnen met een code boeken worden geplaatst. Op het platform zijn ze per vak gerubriceerd. Schooltas heeft beschrijfbare tekst- en werkboeken. Leerlingen kunnen daarvoor stiften en tekstvakken gebruiken. Daarnaast is het mogelijk prikkers te plaatsen. Dat zijn links naar online materiaal en/of notities. Deze prikkers kunnen al dan niet worden gedeeld met eigen klas, school of openbaar worden gemaakt. Toekomstige ontwikkelingen zijn een docentendashboard, waarmee de docent materiaal kan delen met leerlingen binnen het Schooltas-platform. De Schooltas biedt geen adaptieve toetsen, waarbij de leerling op grond van een diagnostische toets passend oefenmateriaal krijgt toegewezen.

Apps
De AppStore biedt een ongekende hoeveelheid apps. De kwaliteit loopt sterk uiteen. Gratis apps hebben in de regel een beperkte functionaliteit en presenteren in veel gevallen regelmatig reclames. Tiener College biedt alle leerlingen een aantal apps die veel gebruikt worden en veel mogelijkheden bieden. Leerlingen leren de apps te gebruiken door er een aantal opdrachten mee te maken.

Eduapp
Op het platform Eduapp heeft Tiener College een aantal lesideeen met apps gepubliceerd. Eduapp is een database met verschillende toepassingsmogelijkheden van een groot aantal apps. Het is mogelijk zelf lesideeen te publiceren en lijsten met lesideeen van anderen per leergebied, vak, onderwerp etc. te maken. CS De Hoven heeft een schoolaccount Eduapp.

Puppet Pals
Leerlingen kunnen met achtergronden en animatiefiguren een animatiefilmpje maken. Op deze manier kunnen leerlingen een instructiefilmpje maken voor zaakvakken. Bij een animatie is het zaak beknopt te zijn, maar niet kern en detail te verliezen. Zie Eduapp: Nieuwe uitvindingen en Ruimtevaart. Voor de talen kunnen de leerlingen spreekvaardigheid laten horen. Zie Eduapp: In Duitsland. Ook kunnen leerlingen een boek samenvatten in een clip. Zie Eduapp: Boekclip.

IMovie
Leerlingen kunnen met foto's en filmbeelden een film maken. Het toevoegen van andere muziek dan de standaardmuziek is mogelijk evenals het inspreken van tekst. Zie Eduapp: Volwassen worden bij de godsdiensten.

Book Creator
Leerlingen kunnen een boek of tijdschrift maken. Het is mogelijk naast beeldmateriaal ook geluid toe te voegen. Leerlingen kunnen met de app bijvoorbeeld een verslag van een lessenreeks of thema maken. Zie Eduapp: Reisdagboek.

Tien tips voor Ipads in de klas

1. Leer leerlingen verantwoord apps kiezen. Vraag leerlingen goed onderbouwd uit te leggen waarom ze van app willen wisselen (bijvoorbeeld bij notitie-apps, fotobewerkingsapps etc.).

2. Leer van leerlingen. Het gemak waarmee leerlingen nieuwe apps vinden is enorm. Zet de leerling in als expert voor andere leerlingen, voor ouders etc. en laat hem of haar apps demonstreren (aan de hand van eigen werk). Vraag ook ouders vanuit hun beroep te participeren in lessen over app-ontwikkeling, ict en media(gebruik).

3. Zet de app in om leerplezier te vergroten, maar hanteer wel een duidelijk leerdoel. M.a.w. zorg dat het leerdoel centraal staat en niet vaardigheid in beheersen van de app of louter het spel met de app.

4. Maak duidelijke afspraken over wat je niet wilt. Geef eventueel op een bepaald moment van de dag ruimte om dat te doen (bijvoorbeeld pauzes). Durf van zaken ook te zeggen dat ze in het geheel niet mogen gedurende de schooldag.

5. Maak duidelijke afspraken over fotogebruik. Vanuit de regels waaraan de school zich houdt m.b.t. foto's van leerlingen kunnen gemakkelijk afspraken worden gemaakt. Besteed hier (regelmatig) aandacht aan naar leerlingen, ouders en collega's.

6. Maak gebruik van inspirerende platforms en nieuwsbrieven. Deel ook steeds als collega's good practice (liefst structureel).

7. Zorg voor een aantal oefeningen met een app die je als docent graag vaak wilt inzetten, speel in op de (blijvende) verschillen in vaardigheid bij leerlingen. Differentieer.

8. Zorg als school of klas voor een eigen platform waar leerlingen informatie kunnen vinden over apps en het gebruik ervan. Bijvoorbeeld in een elektronische leeromgeving, een (digitale) lesbrief of een blog. Zeker voor de eerste tijd als nieuwe apps worden geïntroduceerd.

9. Geef leerlingen tijd om te ontdekken. Met de Ipad als nieuw instrument in de klas wil de leerling graag alle mogelijkheden onderzoeken. Met aandacht voor tijd daarvoor is het voor leerlingen gemakkelijker op afgesproken tijden te switchen naar gericht gebruik van de Ipad of geen gebruik van de Ipad.

10. Maak de leerlingen bewust van mediagebruik. Het is verleidelijk alles met de Ipad te willen bewaren en produceren. Doe bewust ook anders, zonder Ipad. Reflecteer met leerlingen individueel en als groep elke dag op mediagebruik.

dinsdag 26 augustus 2014

De Persoonlijke leerplannen en Schooltassen staan weer klaar!

Maandag 1 september start het derde jaar van het innovatieve programma Tiener College. Inmiddels volgen 60 leerlingen dit onderwijsprogramma, aangeboden door basisonderwijs en voortgezet onderwijs. Leerlingen leren in de leeftijd van 9/10-14 jaar met een Persoonlijk leerplan en kernconcepten die de leerlingen in staat stellen veel met eigen leervragen de kerndoelen te behalen.

Alle leerlingen werken met een Ipad. Iedere leerling heeft hierop de beschikking over titels basisonderwijs en voortgezet onderwijs van Thieme. Op deze wijze kunnen leerlingen in het basisonderwijs meedoen met verrijkt aanbod, door bijvoorbeeld wiskunde of Frans te volgen. Titels die bij het programma Tiener College worden gebruikt zijn onder andere Alles telt, Speurtocht, Feniks, 200% economie, Salzgitter en Carte Orange.

Het aankomende schooljaar beginnen de leerlingen met het kernconcept ¨Leven¨. Daarna volgen de kernconcepten ¨Wereldburger¨ en ¨Ontdekkingen¨. Uitgangspunt van het werken met kernconcepten is leerlingen heel nadrukkelijk de verbanden te laten zien tussen leerstofonderdelen (conceptualiseren). Zo zijn in de lesruimten mindmaps te zien die met elkaar verbonden het verhaal vertellen van het kernconcept. Iedere opdracht draait om een of meer onderzoeksvragen met verschillende (levensbeschouwelijke, historische, geografische, economische, biologische of natuurkundige) invalshoeken. De talen (naast Nederlands ook Engels, Frans en Duits) spelen sterk in op het kernconcept met kijk- en luisterfragmenten, lees- en schrijfopdrachten en gesprekken. Rekenen en wiskunde wordt evenals de talen aangeboden met instructies (inclusief korte en langere oefeningen) en aan het kernconcept gerelateerde onderzoeksopdrachten.

In het kernconcept ¨Leven¨ speuren leerlingen naar de tijd van jagers en boeren (tijdvak 1), nemen ze het menselijk lichaam onder de loep, doen zij onderzoek naar onder andere voeding, diersoorten en microscopie en gaan ze er vaak op uit om buiten de school te ontdekken en te leren.

De methodes van Thieme worden op verschillende wijze gebruikt in het programma Tiener College. Bij de moderne vreemde talen en rekenen worden de materialen intensief gebruikt. Nederlands is een uitzondering. Vanuit het principe van 'taal in alle vakken' leren leerlingen, naast de instructies, vooral door het schrijven van verhalen, het lezen van informatieboeken en andere bronnen, het geven van presentaties en het maken van onderzoeksverslagen. Bij de zaakvakken zijn de methodes veel meer bronnenboeken om een klein of groter thema binnen het kernconcept te introduceren of verder te bestuderen. Leerlingen leren hier veel meer met door leerlingen en docenten ontworpen projecten. Deze materialen zijn te vinden op het blog www.tienercollege.blogspot.nl. Leerlingen leveren bewijs van wat ze hebben geleerd met presentaties, werkstukken en exposities die ze maken met apps als Popplet, Keynote, Puppet Pals en Book Creator.

Ook in het nieuwe schooljaar zullen weer verschillende gastdocenten uit bedrijfsleven en maatschappelijke en culturele instellingen een bijdrage leveren, om het kernconcept 'tot leven te brengen'. Op die manier wordt een rijke verbinding gezocht tussen de ervaring van leerlingen, de kennis in de Thieme methodes, bronnen als internet, excursies en de diverse onderzoeksopdrachten die de leerlingen uitvoeren.

Doel van de programmalijn Tiener College is leerlingen uit te dagen en te helpen eigenaar te worden van hun leren. Het Persoonlijk leerplan helpt de leerlingen inzicht te krijgen in hun motivatie, creativiteit, kracht, passie en talent. Iedere leerling volgt op die manier zijn of haar eigen route.

De ambitie van de initiatiefnemers Stichting LOGOS en Christelijke Scholengroep De Hoven is om een innovatief onderwijsprogramma te realiseren voor leerlingen van 2-16/18 jaar. In 2014-2015 volgt al een groep leerlingen in de leeftijd van groep 6 het programma Tiener College. Meer informatie over het programma is te vinden op www.tienercollege.nl.

In juni won Tiener College, samen met de FabKlas en de Weekendschool, de Ververs award 2014 voor de meest innovatieve onderwijspraktijk.

vrijdag 9 mei 2014

Tijd voor duurzaamheid

Leerlingen van Tiener College werken de laatste periode van dit schooljaar met het kernconcept duurzaamheid. De leerstof van de natuur- en maatschappijvakken concentreert zich op alle aspecten van duurzaamheid. In de Thieme-methoden Natuniek en Bekijk het! bestuderen de leerlingen onderwerpen als energiesoorten, ecosystemen en water. Met studievragen en doe-opdrachten op het blog www.tienercollege.blogspot.com verwerken leerlingen de stof verder. Leerlingen voortgezet onderwijs werken aan een eigen geïntegreerd project waarin leerdoelen van de natuur- en maatschappijvakken  samenkomen. Zo worden korte films gemaakt met de Ipad en verzorgen de leerlingen presentaties over hun projecten. Ook andere vakken (zoals Nederlands, Engels en kunst) leggen vele verbanden met het kernconcept. De actualiteit wordt intensief betrokken bij dit kernconcept met abonnementen op kranten (www.nieuwsindeklas.nl) en eigen opdrachten bij digitale media (www.mnmweek.nl).

Deze week werd Tiener College genomineerd voor de Ververs award 2014. De inzending is te vinden op www.verversaward.nl. Stemmen op Tiener College kan via de link www.verversaward.nl/stemmen

woensdag 29 januari 2014

Blogtaal

Binnenkort start Tiener College met een korte cursus bloggen voor de leerlingen. Steeds meer leerlingen maken met hun Ipad een blog over muziek, schoolprojecten, sport en hobby's. Het is op een onbewuste manier bezig zijn met taal. Om de leerlingen te stimuleren deze taalactiviteit en deze inzet van creativiteit te blijven doen, kijken we met de leerlingen allereerst naar de techniek van een blog. Wat is er allemaal mogelijk? Gadgets zoals foto's, filmclips, kalenders, veelgelezen berichten, bezoekerstellers, etc. Daarnaast kijken we naar toepassingen. Wat kan een blog betekenen voor een schoolproject? Kun je bijvoorbeeld je vorderingen (al dan niet op een besloten blog) laten zien aan je docenten? Aan het einde van de cursus hebben de leerlingen een blog ingericht. De leerlingen die in hun vrije tijd al bloggen krijgen de kans het ontwerp te verfijnen. Ook kijken we met de leerlingen hoe het blog kan helpen om actief taal te leren gebruiken. Lettend op doelgroep, doel, opbouw en spelling van hun berichten. Met behulp van de stappenplannen in de methodes Taalverhaal en Op niveau die de leerlingen gebruiken, maken we van hun berichten nieuws waar je niet omheen kunt.

Kijk hier voor meer lesideeën.

donderdag 14 november 2013

Eigen bedrijfjes op de Ipad

Twaalf leerlingen werken dit najaar aan het project Een eigen bedrijf. Ze hebben teams gevormd, waarbij ze letten op talenten. In elk team zitten 'rekenaars', 'schrijvers', 'creatieven', 'organisatoren', 'planners' enz. De leerlingen hebben de opdracht een idee voor een bedrijf te bedenken en met een aantal begrippen die horen bij ondernemen het uit te werken tot een ondernemingsplan. In december presenteren ze hun plan. De plannen kunnen eventueel in een vervolgproject (facultatief) worden uitgewerkt tot een echt bestaand minibedrijf. De producten die de leerlingen tot nu toe kozen, zijn: een app, een online make up winkel, een taartenbedrijf, een eigen parfum, een winkel met houten artikelen en een oud ijzer bedrijf. De leerlingen van het derde en vierde jaar Tiener College (klas 1 en 2 VO) werken bij dit project ook met de Thieme methode 200% economie. De leerlingen werken bij het project aan het hoofdstuk Eigen baas. De opdrachten in deze methode zijn vaak aanleiding tot gesprekken over keuzes bij het eigen bedrijf. Voordeel van het werken met de Ipad en Schooltas is dat leerlingen in de instructies gemakkelijk kunnen wisselen tussen het boek en hun ondernemingsplan. Als extra uitdaging hebben we de leerlingen gevraagd hun ondernemingsplan in december te presenteren in het Engels. Benieuwd naar hun voorbereiding en eindresultaat? Volg de leerlingen via Facebook of Twitter (tienercollege).

vrijdag 13 september 2013

Zoeken naar combinaties

Tiener College maakt gebruik van Schooltasmateriaal voor de vakken rekenen, taal, mens & maatschappij, mens & natuur en Engels, Frans en Duits. Leerlingen worden uitgedaagd om het boek in Schooltas zo gebruiksvriendelijk mogelijk te maken. De leerlingen gaan verschillend te werk bij het maken van opdrachten. Leerlingen werken in de tekstvakken in het boek of gebruiken de functie notities als een schrift. We dagen leerlingen uit weblinks toe te voegen aan hun uitwerkingen in dit 'schrift' en aan de tekst- en werkboeken middels de prikkers.

Naast de Schooltas werken leerlingen opdrachten uit met een aantal apps. Tien apps worden intensief gebruikt:
1. Pages
2. Evernote
3. Keynote
4. Puppet Pals
5. Popplet
6. Prezi
7. Book Creator
8. Google Earth
9. Garageband
10. iMotion / iMovie

Een aantal leerlingen geeft er de voorkeur aan de stof uit het tekstboek (gedeeltelijk) met werkstukken en presentaties te verwerken. Het Persoonlijk Leerplan stelt hun in de gelegenheid om in overleg met de docent keuzes te maken. Maak ik een reeks opdrachten uit het werkboek of laat ik zien wat ik weet in de vorm van een werkstuk of presentatie? Bij de talen maken de leerlingen naast werkboekopdrachten regelmatig een kleine of grotere taaltaak. De voorbije week maakte iedere leerling in de groep Duits met de app Puppet Pals een clip over een Duitse stad naar keuze. In het Duits spraken de leerlingen uitleg in over enkele bezienswaardigheden in de stad. De clips (1-2 minuten in lengte) bespraken we in de groep. Leerlingen gaven elkaar feedback op woordenschat, zinsbouw en uitspraak. De leerlingen bewaren de clip op hun Ipad. De feedback noteren ze in hun Schooltasaantekeningen. In de loop van het najaar maken de leerlingen een langere filmclip.

donderdag 5 september 2013

Leerlingen Tiener College vinden geweldig hulpmiddel in de Ipad en Schooltas


Dit schooljaar is de programmalijn Tiener College begonnen aan het tweede jaar. Met 32 leerlingen wordt dit jaar gewerkt aan de kernconcepten Communicatie, Kracht en Duurzaamheid. Leerlingen werken met Schooltas op de Ipad. Voor iedere leerling is er een Persoonlijk Leerplan (PLP), waarin de leerling op zijn niveau, met een passend tempo, met ruimte voor eigen interessen, toewerkt naar het behalen van de kerndoelen. De leerlingen hebben de leeftijd van 10-14 jaar. De leerlingen in de leeftijd van de basisschool vallen onder de verantwoordelijkheid van twee basisschooldocenten. De leerlingen van het voortgezet onderwijs vallen onder de verantwoordelijkheid van docenten van het v.o. Leerlingen in de basisschoolleeftijd krijgen bijvoorbeeld lessen Frans en Duits, als zij een verrijkt aanbod nodig hebben. Om doelen te behalen uit hun PLP verwerken de leerlingen onderdelen in de methodes als Blauwe Planeet, Geo en 200% economie. De leerlingen werken met instructies, trainingen, eigen projecten en onderzoeksvragen en buitenschoolse activiteiten. Meer info: www.tienercollege.nl