woensdag 26 september 2012

Programmalijn Tiener College van start


Op 20 augustus zijn we met achttien leerlingen in Gorinchem gestart met een programmalijn voor 10-14 jaar. Stichting LOGOS, scholen voor basisonderwijs, verzorgt een programmalijn voor leerlingen in de basisschoolleeftijd. Christelijke Scholengroep De Hoven verzorgt een programmalijn voor leerlingen in de leeftijd van het voortgezet onderwijs. Op hun 14e jaar stromen de leerlingen die het programma hebben gevolgd in klas 3 van het vo in. In de 4 jaar willen we de leerling optimaal uitdagen en een scherp advies vormen. De leerlingen werken met een Persoonlijk leerplan (PLP).

Viermaal per jaar voeren de leerlingen met docenten en ouders een ontwikkelgesprek en bespreken zij het volgende PLP. We willen optimaal arrangeren en leerlingen voor een groot deel de keuze geven hoe we hen toetsen. De leerlingen werken op hun niveau aan de verschillende vakken en leergebieden en krijgen veel gelegenheid om te leren door te doen en te ontdekken. Iedere dag is er aanbod en instructie van bijvoorbeeld taal, rekenen en geschiedenis en elke dag telt ongeveer drie uren waarin de leerlingen volgens een weekplanner werken aan het PLP. Naast het reguliere basisaanbod (kerndoelen) kunnen leerlingen eigen leervragen onderzoeken binnen hun PLP.

We hebben voor Schooltas gekozen omdat de boeken nu al (en op termijn wellicht (hopelijk!) nog meer) de leerlingen mogelijkheden geven om hun leermiddelen te optimaliseren. Denk aan de (met elkaar te delen) prikkers en het maken van digitale aantekeningen in tekst- en werkboeken. Naast de leermiddelen in de Schooltas kunnen leerlingen ook kiezen voor een alternatief leermiddel zoals een webquest, documentaire of interview. Op die manier willen we bij ieder leerstofonderdeel tegemoetkomen aan de leerstijl van leerlingen en leerlingen leren kritisch bronnen te kiezen en te verwerken. We gebruiken de Schooltas op laptops. We kozen voor laptops omdat de leerlingen naast het gebruik van de schoolboeken ook veel produceren (werkstukken, presentaties e.d.). In de toekomst willen we ook graag een aantal tablets gaan inzetten.

In het PLP van iedere leerling staan hoofdstukken en thema´s uit Thieme-boeken. We gebruiken onder andere Taalverhaal, Natuniek, Alles telt en de Blauwe planeet. Voor vo-aanbod hebben we gekozen voor onder andere De Geo, Salzgitter (Duits), Carte Orange (Frans) en Feniks. De hoofdstukken en thema´s die we selecteren voor het PLP sluiten aan bij vier thema´s die we in samenwerking met SLO hebben ontworpen en als leidraad nemen. Als thema´s kozen we: Identiteit (blok 1), Welzijn en gezondheid (blok 2), Energie, weer en klimaat (blok 3) en Omgeving (blok 4). Met de thema´s willen we tot een sterke integratie van leerstof komen. De vier thema´s verbinden maatschappij-, natuur- en kunstvakken en bieden veel aanknopingspunten voor eigen onderzoeksvragen van de leerlingen. Bij de talen (Nederlands en Engels, in het vo-aanbod Frans en Duits) sluiten we ook vaak aan bij het lopende thema.

De eerste weken hebben de leerlingen zich ijverig de digitale werkomgeving eigengemaakt en hebben ze zicht vastgebeten in het rijke thema Identiteit. Met dit thema verdiepen de leerlingen zich onder meer in de tijdvakken van Jagers en verzamelaars en Grieken en Romeinen, de rol van techniek in de 21e eeuw en het leven in de EU en wereldstedenOp 9 november start hun tweede blok (thema Welzijn en gezondheid). Die week laten ze in hun ontwikkelgesprek zien en horen wat ze het eerste blok hebben ontdekt en bereikt in toetsen, eigen onderzoek, werkstukken en presentaties.

Wie meer wil weten over het concept en het curriculum Tiener College kan contact opnemen via info@tienercollege.nl. Volg het Tiener College via @tienercollege (twitter) en www.tienercollege.nl

Geen opmerkingen:

Een reactie posten

Bedankt voor uw reactie, wij plaatsen deze z.s.m. live op de blog