maandag 15 juli 2013

Tiener College klaar voor tweede jaar

Het afgelopen schooljaar volgde de eerste groep leerlingen het programma Tiener College. Dit is een uitdagend programma voor leerlingen van 10-14 jaar met thematisch persoonlijk onderwijs. Het gaat om een compleet programma groep 7/8 en klas 1/2. Het onderwijs groep 7/8 wordt aangeboden door het basisonderwijs (LOGOS). Het onderwijs klas 1/2 wordt aangeboden door voortgezet onderwijs (CS De Hoven). Kracht van deze onderwijsomgeving is een Persoonlijk Leerplan (PLP) en aanbod voortgezet onderwijs voor leerlingen basisonderwijs die meer aankunnen. Zo kunnen leerlingen bijvoorbeeld al Duits of wiskunde volgen.

Volgend jaar starten vijftien nieuwe leerlingen. In totaal kiezen 31 leerlingen voor Tiener College. De leerlingen werken met verschillende materialen, waaronder de boeken in de Schooltas. Het grootste deel van de groep maakt volgend jaar gebruik van een IPad. Hierop gebruiken de leerlingen Schooltas en maken zij bijvoorbeeld presentaties.

De leerlingen werken met een Persoonlijk Leerplan (PLP). Hierin staan de keuzes die zij in overleg met docenten maken over leermiddelen en toetsing. Leerlingen kunnen per vak de keuze maken of zij met bijvoorbeeld Schooltasboeken, webquests of met onderzoeksopdrachten werken. Ook kunnen zij naast verplichte toetsen (zoals cito vas) kiezen op welke manier zij 'bewijzen' dat ze doelen hebben behaald. Dat kan bijvoorbeeld gebeuren door middel van een presentatie aan andere leerlingen of door het maken van een blog, een filmclip of ander werkstuk.

De inhoud van het onderwijsprogramma van de leerlingen hebben we beschreven in het Handig Boekje Tiener College. De leerstof is daarin verdeeld over zes thema's. Elk jaar staan er drie centraal. Volgend schooljaar zijn het de thema's: Communicatie, Kracht en Duurzaamheid. Bij het thema Communicatie gaan we in op allerlei vormen van communiceren. Bij elk vakgebied leren leerlingen via dit thema. We hebben het over lichaamstaal en regels, maar ook over beeldende kunst en muziek. Bij het thema Kracht komen inzichten in natuur en wetenschap aan bod en de kracht van creativiteit, idee├źn, bewegingen en politieke en sociale voorbeelden. We hebben het over vulkanen en waterkracht, maar ook over verzet in oorlogstijd en voorbeelden als Nelson Mandela, moeder Teresa en Martin Luther King. Bij het thema Duurzaamheid gaat het over keuzes die we op individueel en wereldniveau maken. We hebben het over ecosystemen en kringlopen, maar ook over eerlijke handel (fair trade) en alternatieve energiebronnen. De andere reeks thema's wordt gevormd door Leven, Wereldburgers en Ontdekkingen en komt het jaar daarna aan bod. Tijdens het vierjarige programma krijgen de leerlingen elk thema tweemaal aangeboden. 

Met leerlijnen voor alle vakgebieden stellen we steeds vast welke leerdoelen de leerling heeft behaald.
Meer informatie is te vinden via www.tienercollege.nl. Via Facebook, Twitter en Blogger (tienercollege) publiceren we meerdere keren per week berichten over leeractiviteiten.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten

Bedankt voor uw reactie, wij plaatsen deze z.s.m. live op de blog