vrijdag 13 september 2013

Zoeken naar combinaties

Tiener College maakt gebruik van Schooltasmateriaal voor de vakken rekenen, taal, mens & maatschappij, mens & natuur en Engels, Frans en Duits. Leerlingen worden uitgedaagd om het boek in Schooltas zo gebruiksvriendelijk mogelijk te maken. De leerlingen gaan verschillend te werk bij het maken van opdrachten. Leerlingen werken in de tekstvakken in het boek of gebruiken de functie notities als een schrift. We dagen leerlingen uit weblinks toe te voegen aan hun uitwerkingen in dit 'schrift' en aan de tekst- en werkboeken middels de prikkers.

Naast de Schooltas werken leerlingen opdrachten uit met een aantal apps. Tien apps worden intensief gebruikt:
1. Pages
2. Evernote
3. Keynote
4. Puppet Pals
5. Popplet
6. Prezi
7. Book Creator
8. Google Earth
9. Garageband
10. iMotion / iMovie

Een aantal leerlingen geeft er de voorkeur aan de stof uit het tekstboek (gedeeltelijk) met werkstukken en presentaties te verwerken. Het Persoonlijk Leerplan stelt hun in de gelegenheid om in overleg met de docent keuzes te maken. Maak ik een reeks opdrachten uit het werkboek of laat ik zien wat ik weet in de vorm van een werkstuk of presentatie? Bij de talen maken de leerlingen naast werkboekopdrachten regelmatig een kleine of grotere taaltaak. De voorbije week maakte iedere leerling in de groep Duits met de app Puppet Pals een clip over een Duitse stad naar keuze. In het Duits spraken de leerlingen uitleg in over enkele bezienswaardigheden in de stad. De clips (1-2 minuten in lengte) bespraken we in de groep. Leerlingen gaven elkaar feedback op woordenschat, zinsbouw en uitspraak. De leerlingen bewaren de clip op hun Ipad. De feedback noteren ze in hun Schooltasaantekeningen. In de loop van het najaar maken de leerlingen een langere filmclip.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten

Bedankt voor uw reactie, wij plaatsen deze z.s.m. live op de blog