dinsdag 26 augustus 2014

De Persoonlijke leerplannen en Schooltassen staan weer klaar!

Maandag 1 september start het derde jaar van het innovatieve programma Tiener College. Inmiddels volgen 60 leerlingen dit onderwijsprogramma, aangeboden door basisonderwijs en voortgezet onderwijs. Leerlingen leren in de leeftijd van 9/10-14 jaar met een Persoonlijk leerplan en kernconcepten die de leerlingen in staat stellen veel met eigen leervragen de kerndoelen te behalen.

Alle leerlingen werken met een Ipad. Iedere leerling heeft hierop de beschikking over titels basisonderwijs en voortgezet onderwijs van Thieme. Op deze wijze kunnen leerlingen in het basisonderwijs meedoen met verrijkt aanbod, door bijvoorbeeld wiskunde of Frans te volgen. Titels die bij het programma Tiener College worden gebruikt zijn onder andere Alles telt, Speurtocht, Feniks, 200% economie, Salzgitter en Carte Orange.

Het aankomende schooljaar beginnen de leerlingen met het kernconcept ¨Leven¨. Daarna volgen de kernconcepten ¨Wereldburger¨ en ¨Ontdekkingen¨. Uitgangspunt van het werken met kernconcepten is leerlingen heel nadrukkelijk de verbanden te laten zien tussen leerstofonderdelen (conceptualiseren). Zo zijn in de lesruimten mindmaps te zien die met elkaar verbonden het verhaal vertellen van het kernconcept. Iedere opdracht draait om een of meer onderzoeksvragen met verschillende (levensbeschouwelijke, historische, geografische, economische, biologische of natuurkundige) invalshoeken. De talen (naast Nederlands ook Engels, Frans en Duits) spelen sterk in op het kernconcept met kijk- en luisterfragmenten, lees- en schrijfopdrachten en gesprekken. Rekenen en wiskunde wordt evenals de talen aangeboden met instructies (inclusief korte en langere oefeningen) en aan het kernconcept gerelateerde onderzoeksopdrachten.

In het kernconcept ¨Leven¨ speuren leerlingen naar de tijd van jagers en boeren (tijdvak 1), nemen ze het menselijk lichaam onder de loep, doen zij onderzoek naar onder andere voeding, diersoorten en microscopie en gaan ze er vaak op uit om buiten de school te ontdekken en te leren.

De methodes van Thieme worden op verschillende wijze gebruikt in het programma Tiener College. Bij de moderne vreemde talen en rekenen worden de materialen intensief gebruikt. Nederlands is een uitzondering. Vanuit het principe van 'taal in alle vakken' leren leerlingen, naast de instructies, vooral door het schrijven van verhalen, het lezen van informatieboeken en andere bronnen, het geven van presentaties en het maken van onderzoeksverslagen. Bij de zaakvakken zijn de methodes veel meer bronnenboeken om een klein of groter thema binnen het kernconcept te introduceren of verder te bestuderen. Leerlingen leren hier veel meer met door leerlingen en docenten ontworpen projecten. Deze materialen zijn te vinden op het blog www.tienercollege.blogspot.nl. Leerlingen leveren bewijs van wat ze hebben geleerd met presentaties, werkstukken en exposities die ze maken met apps als Popplet, Keynote, Puppet Pals en Book Creator.

Ook in het nieuwe schooljaar zullen weer verschillende gastdocenten uit bedrijfsleven en maatschappelijke en culturele instellingen een bijdrage leveren, om het kernconcept 'tot leven te brengen'. Op die manier wordt een rijke verbinding gezocht tussen de ervaring van leerlingen, de kennis in de Thieme methodes, bronnen als internet, excursies en de diverse onderzoeksopdrachten die de leerlingen uitvoeren.

Doel van de programmalijn Tiener College is leerlingen uit te dagen en te helpen eigenaar te worden van hun leren. Het Persoonlijk leerplan helpt de leerlingen inzicht te krijgen in hun motivatie, creativiteit, kracht, passie en talent. Iedere leerling volgt op die manier zijn of haar eigen route.

De ambitie van de initiatiefnemers Stichting LOGOS en Christelijke Scholengroep De Hoven is om een innovatief onderwijsprogramma te realiseren voor leerlingen van 2-16/18 jaar. In 2014-2015 volgt al een groep leerlingen in de leeftijd van groep 6 het programma Tiener College. Meer informatie over het programma is te vinden op www.tienercollege.nl.

In juni won Tiener College, samen met de FabKlas en de Weekendschool, de Ververs award 2014 voor de meest innovatieve onderwijspraktijk.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten

Bedankt voor uw reactie, wij plaatsen deze z.s.m. live op de blog