vrijdag 19 september 2014

Ipads en apps bij Tiener College

Bij Tiener College werken leerlingen met een Ipad. Ze maken gebruik van digitale boeken van Thieme Schooltas en verschillende apps. Tiener College is een innovatief programma voor leerlingen van 10-14 jaar. Het programma onderscheidt zich onder meer door het werken met een Persoonlijk leerplan (PLP) en onderzoeksvragen van leerlingen. De Ipad past goed in die onderdelen van persoonlijk leren.


Ipad
De Ipad is een personal device. De kracht van de Ipad is de directheid, de handzaamheid en de combinatie van functies. Leerlingen kunnen snel informatie vinden, foto's maken en direct gebruiken en gemakkelijk tekst schrijven en ontwerpen. Het werken op het scherm vergemakkelijkt het handelen bijzonder. De inrichting kan de leerling gemakkelijk naar zijn hand zetten (en snel wijzigen als het nodig is). Het enorme gemak waarmee de Ipad leerlingen laat consumeren en produceren vraagt ook een kritische houding, beperking en ordening. De leerling moet ook op andere manieren dan op de Ipad bronnen kunnen gebruiken, kunnen ontwerpen en maken en kunnen schrijven. De leerling moet kritisch inhoud en ontwerp blijven toetsen. Het ziet er met de Ipad al snel mooi uit. De leerling moet zorgen dat hij het overzicht houdt en weten: waar gebruik ik welke app voor en waar is welk materiaal opgeslagen?

Digitale boeken
Tiener College heeft gekozen voor Schooltas van Thieme. Dit is een platform waarbinnen met een code boeken worden geplaatst. Op het platform zijn ze per vak gerubriceerd. Schooltas heeft beschrijfbare tekst- en werkboeken. Leerlingen kunnen daarvoor stiften en tekstvakken gebruiken. Daarnaast is het mogelijk prikkers te plaatsen. Dat zijn links naar online materiaal en/of notities. Deze prikkers kunnen al dan niet worden gedeeld met eigen klas, school of openbaar worden gemaakt. Toekomstige ontwikkelingen zijn een docentendashboard, waarmee de docent materiaal kan delen met leerlingen binnen het Schooltas-platform. De Schooltas biedt geen adaptieve toetsen, waarbij de leerling op grond van een diagnostische toets passend oefenmateriaal krijgt toegewezen.

Apps
De AppStore biedt een ongekende hoeveelheid apps. De kwaliteit loopt sterk uiteen. Gratis apps hebben in de regel een beperkte functionaliteit en presenteren in veel gevallen regelmatig reclames. Tiener College biedt alle leerlingen een aantal apps die veel gebruikt worden en veel mogelijkheden bieden. Leerlingen leren de apps te gebruiken door er een aantal opdrachten mee te maken.

Eduapp
Op het platform Eduapp heeft Tiener College een aantal lesideeen met apps gepubliceerd. Eduapp is een database met verschillende toepassingsmogelijkheden van een groot aantal apps. Het is mogelijk zelf lesideeen te publiceren en lijsten met lesideeen van anderen per leergebied, vak, onderwerp etc. te maken. CS De Hoven heeft een schoolaccount Eduapp.

Puppet Pals
Leerlingen kunnen met achtergronden en animatiefiguren een animatiefilmpje maken. Op deze manier kunnen leerlingen een instructiefilmpje maken voor zaakvakken. Bij een animatie is het zaak beknopt te zijn, maar niet kern en detail te verliezen. Zie Eduapp: Nieuwe uitvindingen en Ruimtevaart. Voor de talen kunnen de leerlingen spreekvaardigheid laten horen. Zie Eduapp: In Duitsland. Ook kunnen leerlingen een boek samenvatten in een clip. Zie Eduapp: Boekclip.

IMovie
Leerlingen kunnen met foto's en filmbeelden een film maken. Het toevoegen van andere muziek dan de standaardmuziek is mogelijk evenals het inspreken van tekst. Zie Eduapp: Volwassen worden bij de godsdiensten.

Book Creator
Leerlingen kunnen een boek of tijdschrift maken. Het is mogelijk naast beeldmateriaal ook geluid toe te voegen. Leerlingen kunnen met de app bijvoorbeeld een verslag van een lessenreeks of thema maken. Zie Eduapp: Reisdagboek.

Tien tips voor Ipads in de klas

1. Leer leerlingen verantwoord apps kiezen. Vraag leerlingen goed onderbouwd uit te leggen waarom ze van app willen wisselen (bijvoorbeeld bij notitie-apps, fotobewerkingsapps etc.).

2. Leer van leerlingen. Het gemak waarmee leerlingen nieuwe apps vinden is enorm. Zet de leerling in als expert voor andere leerlingen, voor ouders etc. en laat hem of haar apps demonstreren (aan de hand van eigen werk). Vraag ook ouders vanuit hun beroep te participeren in lessen over app-ontwikkeling, ict en media(gebruik).

3. Zet de app in om leerplezier te vergroten, maar hanteer wel een duidelijk leerdoel. M.a.w. zorg dat het leerdoel centraal staat en niet vaardigheid in beheersen van de app of louter het spel met de app.

4. Maak duidelijke afspraken over wat je niet wilt. Geef eventueel op een bepaald moment van de dag ruimte om dat te doen (bijvoorbeeld pauzes). Durf van zaken ook te zeggen dat ze in het geheel niet mogen gedurende de schooldag.

5. Maak duidelijke afspraken over fotogebruik. Vanuit de regels waaraan de school zich houdt m.b.t. foto's van leerlingen kunnen gemakkelijk afspraken worden gemaakt. Besteed hier (regelmatig) aandacht aan naar leerlingen, ouders en collega's.

6. Maak gebruik van inspirerende platforms en nieuwsbrieven. Deel ook steeds als collega's good practice (liefst structureel).

7. Zorg voor een aantal oefeningen met een app die je als docent graag vaak wilt inzetten, speel in op de (blijvende) verschillen in vaardigheid bij leerlingen. Differentieer.

8. Zorg als school of klas voor een eigen platform waar leerlingen informatie kunnen vinden over apps en het gebruik ervan. Bijvoorbeeld in een elektronische leeromgeving, een (digitale) lesbrief of een blog. Zeker voor de eerste tijd als nieuwe apps worden geïntroduceerd.

9. Geef leerlingen tijd om te ontdekken. Met de Ipad als nieuw instrument in de klas wil de leerling graag alle mogelijkheden onderzoeken. Met aandacht voor tijd daarvoor is het voor leerlingen gemakkelijker op afgesproken tijden te switchen naar gericht gebruik van de Ipad of geen gebruik van de Ipad.

10. Maak de leerlingen bewust van mediagebruik. Het is verleidelijk alles met de Ipad te willen bewaren en produceren. Doe bewust ook anders, zonder Ipad. Reflecteer met leerlingen individueel en als groep elke dag op mediagebruik.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten

Bedankt voor uw reactie, wij plaatsen deze z.s.m. live op de blog