Tienercollege

Tiener College is een programmalijn, ontwikkeld door basis- en voortgezet onderwijs, waar kinderen in de leeftijd van 10 tot 14 jaar met persoonlijk onderwijs de kans krijgen hun talenten optimaal te ontwikkelen. Het onderwijs aan de leerlingen in de basisschoolleeftijd valt onder de verantwoordelijkheid van en wordt verzorgd door Stichting LOGOS. Het onderwijs aan de leerlingen in de leeftijd van het voortgezet onderwijs gebeurt onder verantwoordelijkheid van en door CS De Hoven (onderdeel van CVO-AV).

Het Tiener College programma is er speciaal voor de leerling die
  • tussen de 10 en 14 jaar is
  • ge├»nteresseerd is in kleinschalig, innovatief en op de nieuwste wetenschappelijke kennis gebaseerd onderwijs
  • in de laatste jaren van de basisschool zijn/haar horizon alvast wil verbreden
  • zijn/haar talenten nog verder wil ontwikkelen met het oog op een zo hoog mogelijke instroom in het voortgezet onderwijs
In principe is de programmalijn Tiener College toegankelijk voor elke leerling vanaf groep 7 van het basisonderwijs tot en met leerjaar 2 van het voortgezet onderwijs.

Onderwijsconcept Tiener College
De programmalijn Tiener College kenmerkt zich door het centraal stellen van de passie van de leerling en uit te gaan van de kracht van de leerling.

Kenmerken van het onderwijs en de begeleiding in het programma zijn:
  • Thematisch onderwijsprogramma met activiteiten op het gebied van talen, rekenen/wiskunde, mens en maatschappij, mens en natuur, kunst en cultuur, sport en persoonlijke ontwikkeling;
  • Ondersteund met trainingen (onder meer taal en rekenen);
  • Begeleiding van een groep door een klein groepje leerlingbegeleiders, waar nodig ondersteund door een vakdocent;
  • Werken met een persoonlijk leerplan, samengesteld door leerling, ouders/verzorgers en leergroepbegeleider, met ruimte voor eigen leervragen;
  • Werken met een ontwikkel- en examenportfolio;

Geen opmerkingen:

Een reactie posten

Bedankt voor uw reactie, wij plaatsen deze z.s.m. live op de blog